Beställning av kontrolluppgifter för kalenderår 2016

 

Beställning av kontrolluppgifter går till på följande sätt:

Fyll i Ja alt Nej i nedanstående frågeformulär.

Exempel

Vill jag bara ha Kontrolluppgift lön, då blir det följande utseende

Ja

Nej

Nej

Nej

i frågeformuläret nedan.

 

OBS Om bolag betalar ränta på fordran till delägare måste bolaget göra skatteavdrag på ränteintäkten vid uppbokning eller utbetalningen. Skatteavdraget redovisas månaden efter uppbokningsmånaden i skattedeklarationen.

Idagsläget skall inte skatteavdrag göras vid utdelning i aktiebolag.

 

 

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.