Redovisning Bokslutshjälp från 5 995 kr * Bokföring Borås

 

   Bokföring, moms, redovisning, 
   bokslut, årsbokslut
      /årsredovisning
       samt deklaration för
   enskilda firmor och aktiebolag 
    utföres i 
        Rydboholm samt Viskafors
     genom samarbete mellan

CG Lindströms Ekonomi- &
Programtjänst

och
 Ekonomiutveckling Väst AB

 

Ring eller skicka ett mail via kontaktuppgifter ovan:

       Claes-Göran Lindström
Auktoriserad löne- och redovisningskonsult-SRF

       Tel +46 (0)33 23 39 55

 

   Ekonomiutveckling Väst AB
och
CG Lindströms Ekonomi

         Erbjuder bokslutshjälp enligt följande moment:

1. Avstämning moms, lön, m.m.
 2. Upprättande av bokslut          
3. Inkomstdeklaration               
4. Årsredovisning                      
5. Bokslutsrapport                      

Moment 2: avstämd bokföring mindre aktiebolag
utan revisor pris från 7 995 kr (exkl moms). Leveranstid 6 veckor
efter fullständigt lämnat underlag.


 

         Bokslutet grundar sig på den löpande bokföringen,
         förutsatt att lagar och normer som gäller för bokföringen
         har följts under året. Exempelvis kan man inte göra en
         transaktion under år 1 och rätta detta i samband med
         upprättandet av bokslutet. Då kan det vara för sent.

         I bokslutet ingår bokslutsdispositioner (t ex lagervärdering,
         avskrivningar, periodiseringsfond) och sammanställning
         av information från balans- och resultaträkning för en viss
period vanligtvis 12 månader.

         Balans- och resultaträkningen överförs till en årsredovisning
         alt vanligt eller förenklat årsbokslut.

         En årsredovisning ska enligt årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla:

          Förvaltningsberättelse
          Resultaträkning
          Balansräkning
          Tilläggsupplysningar tex med noter
         Revisionsberättelse om revisor är utsedd

*=Pris för moment 2 avstämd bokföring mindre
enskild firma (exkl moms). Leveranstid 6 veckor efter fullständigt
lämnat underlag.